II Konferencja Hipertensjologiczna „Nadciśnienie Tętnicze 2016″

Konferencja skierowana jest do kardiologów, hipertensjologów, internistów, ginekologów, specjalistów w zakresie innych dziedzin, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, a także studentów medycyny pragnących poszerzyć i zaktualizować swoją wiedzę.

Data wydarzenia

03.06.2016 - 03.06.2016

Miejsce wydarzenia

Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

II Konferencja Hipertensjologiczna „Nadciśnienie Tętnicze 2016″

3 czerwca 2016 r. w Łodzi, w gmachu Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbyła się II Konferencja Hipertensjologiczna „Nadciśnienie Tętnicze 2016”. Konferencja skierowana jest do kardiologów, hipertensjologów, internistów, ginekologów, specjalistów w zakresie innych dziedzin, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, a także studentów medycyny pragnących poszerzyć i zaktualizować swoją wiedzę.

Celem spotkania było omówienie najnowszych standardów postępowania w hipertensjologii w oparciu o wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego – rozpoznania, diagnostyki w zakresie podstawowym i zaawansowanym, zasad współczesnego leczenia nadciśnienia tętniczego: niefarmakologicznego, farmakologicznego oraz inwazyjnego.

Mamy nadzieję, że udział w konferencji był dla wszystkich uczestników ciekawym doświadczeniem, a różnorodność tematów poruszanych w trakcie wykładów zaproszonych ekspertów przyczyniła się do wzbogacenia wiedzy w zakresie nadciśnienia tętniczego.