Misja

Fundacja wspiera rozwój i działalność Uniwersytetu Medycznego w Łodzi poprzez promocję i integrację środowiska akademickiego.

Najważniejszy cel Fundacji:

Wspieranie Uniwersytetu Medycznego w następujących obszarach:

  1. dydaktyka,
  2. nauka,
  3. studenci.