Działalność statutowa

Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi informuje, że zgodnie z zapisami statutu prowadzi działalność w zakresie wspierania pracowników i studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz jednostek podstawowych i organizacyjnych uczelni wyłącznie w formie celowych dotacji związanych z działalnością statutową Fundacji.

Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nie prowadzi zatem wsparcia dla osób fizycznych i instytucji oraz nie udziela darowizn w formie bezpośrednich wpłat na konto osób i instytucji.