Zarząd i Rada Fundacji

Zarząd Fundacji

mgr Joanna Milczarek

Prezes Fundacji

mgr Anna Sadzyńska

Członek Zarządu

Rada Fundacji

dr n. med. Kinga Studzińska – Pasieka

Przewodnicząca Rady Fundacji

prof. dr hab. n. med. Paweł Górski

prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Piastowska-Ciesielska

mgr Paweł Zawieja

dr n. med. Bartłomiej Grobelski

Jolanta Chełmińska

Alicja Staszek