14. Dzień Andrologiczny

W dniach 18-20 października 2012 roku w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbyło się Sympozjum naukowo-szkoleniowe – 14. Dzień Andrologiczny organizowane przez Polskie Towarzystwo Andrologiczne (przewodnicząca – dr hab. med. prof. ndzw. Jolanta Słowikowska-Hilczer) wspólnie z Polskim Towarzystwem…

Data wydarzenia

18.10.2012 - 20.10.2012

Miejsce wydarzenia

Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

14. Dzień Andrologiczny

W dniach 18-20 października 2012 roku w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbyło się Sympozjum naukowo-szkoleniowe – 14. Dzień Andrologiczny organizowane przez Polskie Towarzystwo Andrologiczne (przewodnicząca – dr hab. med. prof. ndzw. Jolanta Słowikowska-Hilczer) wspólnie z Polskim Towarzystwem Diagnostyki Laboratoryjnej (przewodniczący – dr hab. med. Bogdan Solnica) oraz Fundacją dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Spotkanie rozpoczęło się wręczeniem dyplomów Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Andrologicznego prof. Dimitriosowi Adamopoulosowi z Aten i prof. Leszkowi Bablokowi z Warszawy. Wręczono także Nagrodę Młodych Polskiego Towarzystwa Andrologicznego im. Prof. Michała Bokińca dr Annie Hejmej z Krakowa. Sympozjum zaszczycili swoją obecnością Prodziekan ds. Oddziału Medycyny Laboratoryjnej dr hab. n. farm. Ewa Balcerczak, prof. Andrzej Lewiński, konsultant krajowy z zakresu endokrynologii oraz prof. Marek Sosnowski, konsultant krajowy z zakresu urologii, którzy mówili o potrzebie rozwoju andrologii i dalszych jej perspektywach.

Wiodącym tematem Sympozjum były kontrowersje w diagnostyce andrologicznej. Uczestnicy z dużym zainteresowaniem wysłuchali wykładów oraz dyskusji klinicystów z diagnostami na temat praktycznego wykorzystania wyników badań w leczeniu, nowych metod diagnostycznych oraz błędów popełnianych w interpretacji wyników badań. Ważną częścią Sympozjum były warsztaty praktycznej oceny badania nasienia według standardów WHO z 2010 r.