Wsparcie działania, które pomagają, zabezpieczają, uzupełniają...
Wsparcie
Synergia wspólne działanie dające większe, lepsze efekty
Synergia
Aktywność wychodzimy naprzeciw potrzeb
Aktywność
Kompleksowość całość elementów lub zagadnień, a nie tylko ich fragment
Kompleksowość