XXIII Łódzka Konferencja Kardiologiczna wraz z X Forum Kardiologii Obrazowej

11 marca 2017 w Auli 1000 Centrum Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Pomorskiej w Łodzi miała miejsce XXIII Łódzka Konferencja Kardiologiczna pod hasłem: „Nowe wytyczne. Nowe metody leczenia” organizowana nieprzerwanie od 1995 rok

Data wydarzenia

11.03.2017 - 11.03.2017

Miejsce wydarzenia

Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

XXIII Łódzka Konferencja Kardiologiczna wraz z X Forum Kardiologii Obrazowej

11 marca 2017 w Auli 1000 Centrum Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Pomorskiej w Łodzi miała miejsce XXIII Łódzka Konferencja Kardiologiczna pod hasłem: „Nowe wytyczne. Nowe metody leczenia” organizowana nieprzerwanie od 1995 roku – najpierw przez Klinikę Kardiologii Instytutu Medycyny Wewnętrznej, a następnie przez jej bezpośredniego kontynuatora – Katedrę i Klinikę Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. To spotkanie należące do grona krajowych wydarzeń poświęconych zagadnieniom układu sercowo-naczyniowego o najdłuższej historii cieszy się stałym zainteresowaniem w środowisku medycznym. Również tegoroczne sesje zgromadziły licznych uczestników, co plasuje naszą Konferencję wśród najbardziej znaczących inicjatyw edukacyjnych w kraju, a tradycyjnie czyni największym tego typu wydarzeniem w makroregionie.

Przewodniczący Komitetu Naukowego, prof. Jarosław D. Kasprzak zaprosił wykładowców będących najwybitniejszymi polskimi ekspertami: prof. Edytę Płońską-Gościniak, prof. Ewę Straburzyńską-Migaj, dr Katarzynę Kostka-Jeziorny, prof. Piotra Jankowskiego, prof. Andrzeja Kutarskiego; łódzkie środowisko reprezentowali konsultant wojewódzki prof. Marzenna Zielińska, prof. Małgorzata Kurpesa, dr hab. Karina Wierzbowska-Drabik, prof. Maciej Banach, prof. Leszek Czupryniak, prof. Jarosław Drożdż, dr Grzegorz Religa, dr Michał Chudzik, dr hab. Jan Zbigniew Peruga, dr Zbigniew Bednarkiewicz, dr Błażej Michalski, dr Dawid Miśkowiec, a także koordynujący prace Komitetu Organizacyjnego dr hab. Łukasz Chrzanowski.

Sesja inauguracyjna dotyczyła zagadnień związanych z optymalizacją postępowania u pacjentów z niewydolnością serca, uwzględniając wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), farmakoterapię, rehabilitację i opcje kardiochirurgiczne. Podczas drugiej sesji omawiano nowości z wytycznych ESC w zakresie migotania przedsionków, dyslipidemii oraz kardioonkologii. Podkreślano istotną problematykę przewlekłych chorób układu sercowo-naczyniowego z perspektywy prawidłowej organizacji opieki i wciąż znacznych trudności w uzyskaniu korzystnych efektów terapeutycznych. Podczas trzeciej sesji skoncentrowano się na współpracy kardiologów, internistów i lekarzy rodzinnych, a wygłaszane wykłady dotyczyły pierwotnej prewencji chorób układu krążenia, nadciśnienia tętniczego, kardiologicznych aspektów cukrzycy, późnych powikłań elektroterapii. Na zakończenie w formule gorącej linii przedstawiono nowe badania kliniczne z kongresów ESC, TCT, AHA, Top 2016 w kardiologii oraz aktualności z zakresu nadciśnienia płucnego.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się także Forum Kardiologii Obrazowej – organizowane równocześnie już po raz drugi i posiadające status szkolenia akredytacyjnego Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Tegoroczną nowością było natomiast presympozjum Arytmica, dedykowane specjalistom zajmującym się zaburzeniami rytmu, które miało miejsce w przeddzień konferencji w Hotelu Andel’s w Łodzi. Zajmowano się tam infekcyjnym zapaleniem wsierdzia i powikłaniami związanymi z implantacją układów stymulujących czy defibrylujących, usuwaniem endokawitarnych oraz nowymi opcjami terapeutycznymi.

Uczestnikom Łódzkiej Konferencji Kardiologicznej zaproponowano, jak co roku, szeroki zakres zagadnień, wzbogaconych o najnowsze doniesienia obejmujących częste, praktyczne problemy napotykane w codziennej pracy. Wydarzenia, których przykład stanowi Łódzka Konferencja Kardiologiczna, potwierdzają istotne znaczenie ciągłego uaktualniania wiedzy lekarskiej w celu osiągnięcia optymalnych rezultatów klinicznych. Współczesna medycyna z pewnością należy do niezwykle intensywnie rozwijających się dziedzin nauki, w oparciu o prowadzone na całym świecie liczne badania i stosowane nowe technologie. Liczba informacji w poszczególnych specjalizacjach lekarskich jest tak znaczna, że konieczne jest ich usystematyzowanie i prezentacja w sposób zapewniający optymalną dostępność i znaczenie w codziennej praktyce medycznej. Kardiologia, jako specjalizacja potrafiąca połączyć leczenie zachowawcze z zabiegowym, stanowi niezwykle ilustratywny dowód potwierdzający korzyści wynikające z postępowania opartego o sprawdzone opinie naukowe – w krajach charakteryzujących się wysokim poziomem opieki i dostępnością zaawansowanych opcji diagnostyczno-terapeutycznych, odnotowano od dłuższego czasu imponujący spadek śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych. Jednocześnie pojawiają się wciąż nowe wyzwania wraz z koniecznością zapewnienia odpowiedniej i wielodyscyplinarnej opieki pacjentom.

Konferencji tradycyjnie towarzyszyła wystawa z liczną reprezentacją producentów farmaceutycznych, najnowszych technologii stosowanych we współczesnej kardiologii oraz wydawnictw medycznych.

Serdecznie zapraszamy na kolejną, XXIV edycję Łódzkiej Konferencji Kardiologicznej, która będzie miała miejsce w roku 2018. Biorąc pod uwagę już ponad dwudziestoletnią tradycję dotychczasowych sesji, jesteśmy zobowiązani serdecznie podziękować wykładowcom oraz wyrazić wdzięczność za tak szerokie zainteresowanie wszystkim uczestniczącym lekarzom oraz studentom. Zapewniamy o kontynuacji przygotowań interesującego programu przyszłej konferencji.