Aktualne wydarzenia

II Forum Arytmii – ARYTMICA 2018

Data wydarzenia: 23.03.2018

W imieniu Kierownictwa Naukowego, Wykładowców oraz Organizatorów mamy przyjemność zaprosić Państwa do Łodzi na Sympozjum II FORUM ARYTMII – ARYTMICA 2018, które jest poświęcone leczeniu metodą  ablacji  komorowych zaburzeń rytmu. Tematami wiodącymi będą: diagnostyka…

I Kongres Suicydologiczny

Data wydarzenia: 22.03.2018

Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprosić na I Kongres Suicydologiczny, którego celem jest wypracowanie konsensusu pomiędzy ekspertami a władzami odpowiedzialnymi za kształtowanie polityki zdrowotnej w zakresie strategicznych kierunków profilaktyki samobójstw i depresji w Polsce, a także zaprezentowanie aktualnego stanu wiedzy…