VIII Konferencja naukowa „EKG Wczoraj, dziś i jutro”

25 listopada odbyła się VIII Konferencja Naukowa pt. „EKG wczoraj, dziś i jutro” zorganizowana przez Katedrę Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Fundację dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi -Fumed. Przewodniczącą Konferencji była prof. Małgorzata Kurpesa. Patronat nad Konferencją objęły…

Data wydarzenia

25.11.2017 - 25.11.2017

Miejsce wydarzenia

Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

VIII Konferencja naukowa „EKG Wczoraj, dziś i jutro”

25 listopada odbyła się VIII Konferencja Naukowa pt. „EKG wczoraj, dziś i jutro” zorganizowana przez Katedrę Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Fundację dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi -Fumed. Przewodniczącą Konferencji była prof. Małgorzata Kurpesa. Patronat nad Konferencją objęły Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Sekcja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W konferencji uczestniczyło niemal 500 lekarzy, studentów, techników elektrokardiologii, pielęgniarek i ratowników. Szerokie grono uczestników o różnym stopniu zaawansowania wiedzy elektrokardiologicznej mogło znaleźć tematy odpowiadające ich zainteresowaniom i rozwiewające wątpliwości dotyczące aspektów technicznych i klinicznych. Pierwsza sesja pt. „Powróćmy do podstaw EKG” była dedykowana szczególnie początkującym adeptom tej sztuki. Z wykładów dr hab. n. med. Ewy Trzos (Łódź), można było się dowiedzieć jak prawidłowo wykonać, a prof. dr n. med. Rafała Baranowskiego (Warszawa) jak opisać badanie EKG.

Kolejna sesja „Wyzwania elektrokardiograficzne w mojej pracy lekarza…” przybliżała praktykom analizę EKG w kontekście ablacji zaburzeń rytmu (dr hab. n. med. Paweł Ptaszyński – Łódź), medycyny sportowej (dr n. med. Bartosz Szafran – Wrocław), implantacji kardiostymulatorów (prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski – Poznań) czy analizy zapisów holterowskich (prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szydło – Katowice).

Na kolejnej sesji skupiono się na różnych aspektach elektrokardiologii inwazyjnej urządzeń wszczepialnych. Uczestnicy mogli się przekonać, że wskazania do wszczepienia urządzenia nie zawsze są oczywiste (dr n. med. Michał Chudzik – Łódź), dobór nie zawsze bywa właściwy (dr n. med. Bartosz Szafran – Wrocław), urządzenie może działać prawidłowo ale algorytm nie musi odpowiadać bieżącej sytuacji klinicznej pacjenta (dr n. med. Andrzej. Bissinger – Łódź), jak ważna jest znajomość ustawień rozrusznika dla lekarza analizującego EKG (prof. dr n. med. Rafał Baranowski – Warszawa) oraz jaki dylemat stanowi decyzja o reimplantacji urządzenia (dr hab. med. prof. nadzw. Krzysztof Wranicz – Łódź)

Ostatnim akcentem tegorocznej konferencji była sesja gdzie okiem eksperta mogliśmy prześledzić algorytmy ułatwiające rozpoznanie w EKG: częstoskurczu komorowego (dr hab. med. prof. nadzw. Marek Jastrzębski – Kraków), kanałopatii (prof. dr hab. n. med. Katarzyna Biernacka – Warszawa), migotania przedsionków (prof. dr n. med. Rafał Baranowski – Warszawa), zespołu preekscytacji (dr hab. n. med. Paweł Ptaszyński – Łódź) oraz zawału i niedokrwienia mięśnia sercowego (dr n. med. Barbara Uznańska-Loch – Łódź).

W kuluarach Konferencji była okazja do obejrzenia unikalnej wystawy pt. „Jak dawniej stymulowano serce” przygotowanej przez dr. n. med. Zbigniewa Bednarkiewicza oraz odwiedzenia stoisk sponsorów i sprawdzenia swojej wiedzy w interaktywnych quizach.