Gala Konkursu „Drzewo Pokoleń” 2017

26 maja, podczas uroczystej gali poznaliśmy laureatów II edycji Konkursu Drzewo Pokoleń – plebiscytu organizowanego przez Miasto Łódź, Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Fundację dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Data wydarzenia

26.05.2017 - 26.05.2017

Miejsce wydarzenia

Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Gala Konkursu „Drzewo Pokoleń” 2017

26 maja, podczas uroczystej gali poznaliśmy laureatów II edycji Konkursu Drzewo Pokoleń – plebiscytu organizowanego przez Miasto Łódź, Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Fundację dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, którego celem jest wyłonienie propagatorów aktywnego życia i zdrowego starzenia się oraz uhonorowanie działań i inicjatyw zmierzających do poprawy jakości życia osób starszych.

Licznie zgromadzonych w Auli 1000 Centrum Dydaktycznego seniorów przywitał Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prof. Radzisław Kordek. Krzysztof Piątkowski, Wiceprezydent Miasta Łodzi i współgospodarz wydarzenia, podsumował kolejną edycję Łódzkich Senioraliów, których zwieńczeniem była gala. Uroczystość uświetnił występ artystki określanej mianem pierwszej Damy Polskiego Jazzu – Ewy Bem.

Kapituła Konkursu oceniła 48 zgłoszeń, spośród których wybrała 5 najciekawszych projektów
i inicjatyw w każdej kategorii. Mając na uwadze potrzebę integracji projektów i działań poświęconych zdrowemu starzeniu się, podejmowanych przez samorządy, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli biznesu i środowisk seniorskich, organizatorzy wyróżnili inicjatywy, których efekty mają wymiar szczególny.

W tegorocznej edycji zgłoszenia konkursowe oceniali:

 • Lucyna Woźniak – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Przewodnicząca Kapituły Konkursu,
 • Krzysztof T. Borkowski – Wiceprezes Zarządu Business Centre Club, Kanclerz Loży Łódzkiej,
 • Jolanta Chełmińska – Prezes Łódzkiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża,
 • Marcin Hajduga – Dyrektor Regionalny ING Banku Śląskiego,
 • Marcin Młynarczyk – Dyrektor Kancelarii Marszałka Województwa Łódzkiego,
 • Krzysztof Piątkowski – Wiceprezydent Miasta Łodzi,
 • Rober Sakowski – Redaktor Naczelny „Dziennika Łódzkiego”,
 • Bolesław Samoliński – Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • Janina Tropisz – Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów w Łodzi.

Nominacje do nagrody głównej w II edycji Konkursu Drzewo Pokoleń otrzymali:

Kategoria: ORGANIZACJA POZARZĄDOWA

 • Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
 • Łódzki Klub Amazonka
 • Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Fundacja Pro Omnis
 • Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich”

Kategoria: SENIOR LIDER

 • Henryka Barańska
 • Marek Chałas
 • Stanisław Średziński
 • Wiesława Kozłowska, Roma Szczocarz, Wojciech Wachowicz
 • Telefon życzliwości – grupa seniorów wolontariuszy

Kategoria: SAMORZĄD

 • Bałucki Ośrodek Kultury
 • Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi
 • Muzeum Miasta Łodzi
 • Teatr Powszechny w Łodzi

Kategoria: BIZNES

 • Agencja Pro Cinema – kino Charlie
 • Lloyd Woodley
 • Sanitplast
 • Studio Relaks
 • Sukcesja – Centrum Handlowo-Rozrywkowe

W tym roku zwycięzcy konkursu zostali wyłonieni w głosowaniu internetowym (nowa formuła konkursu), które trwało od 28 kwietnia do 19 maja.

Zwycięzcami II edycji Konkursu zostali:

 • Kategoria: ORGANIZACJA POZARZĄDOWA

Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich”

 • Kategoria: SENIOR LIDER

Telefon życzliwości – grupa seniorów wolontariuszy

 • Kategoria: SAMORZĄD

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi

 • Kategoria: BIZNES

Agencja Pro Cinema – kino Charlie

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:

 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau
 • Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień

Patronatu medialnego udzielili:

 • Magazyn „Głos Seniora”
 • Stowarzyszenie „Manko”
 • Fundacja Senioralna „Zdrowy – Senior.org”
 • Ogólnopolska Karta Seniora
 • Portal dla seniorów „Seniorzy24.pl”