Jubileuszowa XXV Łódzka Konferencja Kardiologiczna

30 marca 2019 roku odbędzie się XXV Łódzka Konferencja Kardiologiczna organizowana rokrocznie przez Katedrę i Klinikę Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Tradycyjnie już uczestników Konferencji gościć będą wnętrza Centrum Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Pomorskiej…

Data wydarzenia

30.03.2019 - 30.03.2019

Miejsce wydarzenia

Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Rejestracja

Jubileuszowa XXV Łódzka Konferencja Kardiologiczna

30 marca 2019 roku odbędzie się XXV Łódzka Konferencja Kardiologiczna organizowana rokrocznie przez Katedrę i Klinikę Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Tradycyjnie już uczestników Konferencji gościć będą wnętrza Centrum Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Pomorskiej w Łodzi.

To jedno z najważniejszych w skali kraju i największe w regionie wydarzenie poświęcone zagadnieniom układu sercowo-naczyniowego, które od wielu lat cieszy się niemalejącą popularnością w środowisku medycznym. W poprzednim roku sesje zgromadziły ponad 700 uczestników zainteresowanych postępami w dziedzinie diagnostyki, leczenia i prewencji chorób układu krążenia. Wykładowcy to najwybitniejsi polscy eksperci. W tym roku gośćmi będą m.in. profesorowie: Edyta Płońska-Gościniak, Krystyna Widecka, Adam Witkowski, Piotr Hoffman i Piotr Pruszczyk. Tego dnia nie zabraknie również regionalnych konsultantów w dziedzinie kardiologii i neurologii.

Przewodniczącym 25. Łódzkiej Konferencji Kardiologicznej jest prof. dr hab. n. med. Jarosław Damian Kasprzak.

Atrakcyjność tegorocznego programu zwiększa równolegle odbywające się na odrębnej sali XIV Forum Kardiologii Obrazowej — konferencja szkoleniowa o statusie szkolenia akredytacyjnego Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (szczegóły dostępne pod adresem www.forumkardiologii.umed.pl).

Podobnie jak w poprzednich latach, dzień przed Łódzką Konferencją Kardiologiczną i Forum Kardiologii Obrazowej, odbędzie się III Forum Aytmii – ARYTMICA 2019, poświęcone leczeniu metodą ablacji nadkomorowych zaburzeń rytmu. Tematami wiodącymi będą: diagnostyka EKG nadkomorowych zaburzeń rytmu, metody i stosowane techniki ablacji oraz trudne przypadki kliniczne ze wspólnym omówieniem najlepszego sposobu postępowania. Głównym celem jest, aby sympozjum miało praktyczny, edukacyjny wymiar. Jest ono skierowane przede wszystkim do osób, które rozpoczynają ablacje arytmii nadkomorowych, jednakże z uwagi na specyfikę tematyki oraz zespół wykładowców, również osoby z większym  doświadczeniem będą mogły poszerzyć swoją dotychczasową wiedzę. Program sympozjum dostępny jest pod linkiem: http://arytmica.umed.pl/program/

Zapraszamy do udziału!

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie: www.lkk.umed.pl