EIT Health InnoStars – Innovation Day

21 września 2016, w Strefie Wiedzy i Innowacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi obyło się spotkanie poświęcone projektom w obszarze tematycznym – innowacje na rzecz zdrowia i aktywnego starzenia się. Spotkanie skierowane było do studentów, naukowców, przedsiębiorców, start-upów i kierowników projektów….

Data wydarzenia

21.09.2016 - 21.09.2016

Miejsce wydarzenia

Strefa Wiedzy i Innowacji, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

EIT Health InnoStars – Innovation Day

21 września 2016, w Strefie Wiedzy i Innowacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi obyło się spotkanie poświęcone projektom w obszarze tematycznym – innowacje na rzecz zdrowia i aktywnego starzenia się. Spotkanie skierowane było do studentów, naukowców, przedsiębiorców, start-upów i kierowników projektów.

Celem spotkania było: zaprezentowanie aktualnych projektów EIT Health, przedstawienie success story dotychczasowych uczestników projektów; omówienie programów i propozycji współpracy w 2017 roku. Spotkanie zakończyło się żywą dyskusją na temat posiadanych zasobów  i potrzeb, zarówno grupy docelowej projektów, jak i instytucji wdrażających programy EIT w całej Europie.

Główny cel działalności EIT Health, tj. opieka zdrowotna i aktywne starzenie się – został ukazany w różnych wartościach, takich jak rozwój przedsiębiorczości, świata nauki, systemów edukacyjnych  i  społecznych. Wydarzenie miało na celu również podniesienie świadomości problemów i wyzwań, jakie stawiają nam zmiany demograficzne i starzejące się społeczeństwo. Programy EIT Health poprzez fundusze KIC są szansą na rozwój talentów i twórczych umysłów w kierunku działania na rzecz zdrowia i aktywnego starzenia się.

Udział w projektach EIT Health to okazja do współpracy międzynarodowej we wspólnym celu. Wymiana wiedzy i doświadczeń oraz możliwość korzystania ze wsparcia ośrodków badawczych z całej Europy stanowi bazę tych projektów.

Wydarzenie było wspierane przez Fundację dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Miasto Łódź.